Wat betekent?

(Blijkens het haardstedenregister bezat deze in 1600 meerdere huizen.) Over bestaan vader Jan Michielsz, zilversmid, gaat hij vermoedelijk dit huis geërfd beschikken over aan een zuidzijde aangaande een Markt, waarin hij geboren werden. Uit een aantekening in dit 4e Lopende Memoriael, zou men, indien dit niet over elders alang bleek, mogen besluiten, het hij met zijn penseel in 1614 bereids prima zaken had geschapen. Een bedoelde aantekening luidt mits volgt: “

Het vervaardigd overduidelijk dat nu kunst geen regeringszaak mag bestaan, een heilzame kracht betreffende een Maecenaten der vorige eeuwen, welke ook onder magistraten indien kooplieden werden gevonden, op luttele uitzonderingen na, alsnog slechts in een herinnering bestaan.

Verder de stedelijke regeringen begrepen, het dit oude gezegde: honos alit artes (‘kunst voedt eer’) nauwelijks blote frase was, maar het het vereren met een kunst in hoofdhaar meeste uitmuntende beoefenaars ons betreffende de voordeligste
meest bekende
bekendste
voordelige
goedkope
de goedkoopste
de meeste voordelige
goedkopere
de goedkopere
de betere
de eerste middelen was om hoofdhaar te kweken en te prikkelen.

Een wetenswaardigheden ‘een keel smeeren’, ‘persoon den rug smeeren’ zijn figuurlijk, maar het voorschrift aangaande mr Jan bedoelde een wezenlijk inwrijven met ons vettige zelfstandigheid. Ik herinner mijzelf, dat medici aangaande later tijd, naar hun stokpaardje veelal een sobriquet of spotnaam beschikken over gekregen. Een, dien je ook niet noemen zal - nomina sunt otiosa et odiosa - bekwam achter zijn voornaam ons qualificatie, ontleend met 's mans speciale voorliefde voor purgantia.

In het bedrijvige Delft over een 17e eeuw schijnen een zenuwen van de bewoners minder prikkelbaar geweest te bestaan vervolgens thans (1882)

, maakte het Soutendam hierboven een tel kwijt raakte in die registers. Na 1600 bestaan op deze plaats op een achtererven aangaande de opgeheven brouwerijen vele nieuwe huizen verrezen.

Antwoorden Al die superlatieven met ook bekende, als niet zo bekende Nederlanders bestaan met toepassing op de voortzetting over het Rob Scholte museum. Je hoop dat daar meteen bijzonder spoedig ons concrete beslissing wordt genomen vanwege die omvangrijke post-modernistische schilder, welke tot ver over de landsgrenzen geprezen wordt en faam geniet. Den Helder mag trots bestaan dat Rob deze plaats bezit uitgekozen om zijn museum te verwezenlijken.

In dit vierkant met De Ham oefende nog een lid der huisgezin Van der Dussen dit brouwersbedrijf uit. Terwijl bestaan thuis 8 haardsteden bevatte, werden, enigszins zodra in de overige brouwerijen, slechts 2 ketels en enigszins zoveel eesten in de brouwerij betreffende Frans Adriaensz met der Dussen tot uw beschikking, ‘voor verclaringhe over bestaan huysfrouwe’.

Lucasgilde. Hetgeen de kunst betreffende dit beeldsnijden in hout in vroegere tijden vermocht, mag men onder andere aanschouwen in de lijst rond de plattegrond over de plaats Delft, die hangt in de kamer betreffende B&W in het stadhuis [momenteel in een studiezaal met dit gemeentearchief]

In de loop der eeuwen zijn zij uitgestorven, verhuisd of tot een meer nederige positie afgedaald, dan die via hun voorvaderen in de maatschappij werden lees meer ingenomen en daarmee op hun beurt een waarheid bevestigd aangaande de spreuk het niks bestendiger is dan onbestendigheid.

Immers laat ik op deze plaats enige opschriften van gevelstenen en uithangborden volgen die aan de huizen te ontdekken waren. Zij hadden een functie om iemands huis te mogen aanduiden in de tijd waarin ons deel betreffende de bewoners niet kon lezen.

Eventjes nader woonde ons ‘heuyckmaecker’, wiens huis heette ‘Inden Wenteltrap’. Hij vervaardigde het vrouwenkledingstuk huik genaamd, dat men de voorloopster betreffende een moderne regenmantel kan benoemen.

Maar tevens wegens het handjevol kunstenaars welke hun hoofd boven drinkwater horen te houden en zeer gebaat bestaan betreffende bezoekers met buiten de stad. En daar mag het museum van Rb Scholte vanwege wensen.

‘opten houck vande Theemsbrugge ande westzijde aangaande ’t marcktvelt’. Een ‘teems’ was ons zeef. De brug ontving haar benaming betreffende het hoekhuis, daar waar dat werktuig in de gevelsteen zat. Zo kwam verder een Bijbelbrug, enigszins bovendien, met hoofdhaar benaming.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *